Röda Tåget

Om verksamheten

Edit Template

Den lilla enheten med de stora möjligheterna

Hos Familjedaghemmet Röda Tåget i Solna möter barnen en trivsam miljö både ute och inne. Där finns det möjlighet att inspireras, leka och lära. Alla barnen har chans att utvecklas i sin egen takt. I verksamheten går som mest sex barn samtidigt i åldrarna 1-6 år. 

 

Röda Tåget präglas av trygghet, glädje och delaktighet. Alla barn skall känna ” jag vill, jag kan, jag vågar!”. Barnen får utveckla sin nyfikenhet, lust och kreativitet varje dag. Genom bland annat lekar, skapande, sång och musik.

Naturen i fokus

En stor del av verksamheten bedrivs utomhus och i naturen. Naturen och närmiljön ger den egna fantasin stora möjligheter att utvecklas. Barnen får utveckla sin nyfikenhet, lust och kreativitet genom skapande och lärande.

 

Röda Tåget lägger stor vikt vid den sociala, emotionella, språkliga och den motoriska utvecklingen. Här lär sig barnen genom att göra, och lekfull inlärning är viktigt i det livslånga lärandet.